Bc. Jan Kotala, revizní technik plynových zařízení, BRNO a okolí

Montáž detektorů oxidu uhelnatého

1.9.2019

Provádíme montáž a dodávku kvalitních a spolehlivých detektorů oxidu uhelnatého s LCD displejem. 

Hlásič CO Hutermann

Hlásič výskytu oxidu uhelnatého s certifikací ČSN EN 50291-1 navržený pro trvalý provoz v obytných prostorách. Toto zařízení je určeno pro výstražnou signalizaci při hromadění nebezpečného CO (oxidu uhelnatého). Zařízení zajišťuje vizuální a výstražnou signalizaci. Detektor je vybaven elektrochemickým senzorem nové generace.

 

Mezi tři nejdůležitější kroky k ochraně vás a vaší rodiny patří:


Mít nainstalované kvalitní hlásiče oxidu uhelnatého na správných místech.
Dbát na to, aby byla vaše plynová a jiná topná zařízení v dobrém technickém stavu.
Provádět pravidelně kontrolu komínů a spalinových cest.

 

Jaká zařízení mohou u Vás doma způsobit otravu?

ohřívače vody, karmy
komíny
zařízení spalující plyn, uhlí nebo dřevo
kotle a jiná topidla
výfukové plyny z garáže
přenosná zařízení na vaření či pečení používaná v uzavřených prostorách
přenosná topidla
kuchyňské spotřebiče

 

Vliv na zdraví

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, vysoce jedovatý plyn bez zápachu, nebezpečný pro lidi i zvířata. Působí na srdce, cévní a nervový systém. Při jeho nízkých koncentracích může zdraví člověk pociťovat únavu, člověk se srdečními problémy bolest na prsou. Při jeho vyšších koncentracích může dojít k poruchám vidění a koordinace, bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a může být pociťována žaludeční nevolnost. Velmi vysoké koncentrace oxidu uhelnatého jsou smrtelné!

Revize a tlaková zkouška k zapojení plynoměru

1.10.2019

Revizi napíšeme na místě, cena od 500,- Kč do 1500,- Kč, dle délky plynovodu a kusů spotřebičů

Informace o kontrolách a revizích plynových zařízení

1.10.2019

Vše o revizích, kontrolách a zkouškách plynového zařízení se dočtete na stránkách www.revizekontroly.cz, jsem v seznamu RT pro JMK

Partner českého plynárenského svazu

1.10.2019

Jsem  partnerem českého plynárenského svazu jako revizní technik plynových zařízení. Nejdete mě v seznamu na stránkách www.bezpecnyplyn.cz

KONTROLA  PLYNU

Kontroly plynových zařízení

  • musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize (dle vyhlášky 85/1978)
  • obvykle se provádí kontrola plynového zařízení společných prostor (HUP, uzávěry ležatého a stoupacího vedení...)
  • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu Severin Snooper Mini

Přehled prováděných úkonů

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů