Bc. Jan Kotala, revizní technik plynových zařízení, BRNO a okolí

Montáž detektorů oxidu uhelnatého

1.9.2017

Provádíme montáž a dodávku kvalitních a spolehlivých detektorů oxidu uhelnatého s LCD displejem. 

Hlásič CO Hutermann

Hlásič výskytu oxidu uhelnatého s certifikací ČSN EN 50291-1 navržený pro trvalý provoz v obytných prostorách. Toto zařízení je určeno pro výstražnou signalizaci při hromadění nebezpečného CO (oxidu uhelnatého). Zařízení zajišťuje vizuální a výstražnou signalizaci. Detektor je vybaven elektrochemickým senzorem nové generace.

 

Mezi tři nejdůležitější kroky k ochraně vás a vaší rodiny patří:


Mít nainstalované kvalitní hlásiče oxidu uhelnatého na správných místech.
Dbát na to, aby byla vaše plynová a jiná topná zařízení v dobrém technickém stavu.
Provádět pravidelně kontrolu komínů a spalinových cest.

 

Jaká zařízení mohou u Vás doma způsobit otravu?

ohřívače vody, karmy
komíny
zařízení spalující plyn, uhlí nebo dřevo
kotle a jiná topidla
výfukové plyny z garáže
přenosná zařízení na vaření či pečení používaná v uzavřených prostorách
přenosná topidla
kuchyňské spotřebiče

 

Vliv na zdraví

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, vysoce jedovatý plyn bez zápachu, nebezpečný pro lidi i zvířata. Působí na srdce, cévní a nervový systém. Při jeho nízkých koncentracích může zdraví člověk pociťovat únavu, člověk se srdečními problémy bolest na prsou. Při jeho vyšších koncentracích může dojít k poruchám vidění a koordinace, bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a může být pociťována žaludeční nevolnost. Velmi vysoké koncentrace oxidu uhelnatého jsou smrtelné!

Revize a tlaková zkouška k zapojení plynoměru

1.10.2017

Revizi napíšeme na místě, cena od 500,- Kč do 1500,- Kč, dle délky plynovodu a kusů spotřebičů

Cech topenářů a instalatérů

6.9.2017

Firma je členem  "Cechu topenářů a instalatérů České republiky"

Informace o kontrolách a revizích plynových zařízení

1.10.2017

Vše o revizích, kontrolách a zkouškách plynového zařízení se dočtete na stránkách www.revizekontroly.cz, jsem v seznamu RT pro JMK

Partner českého plynárenského svazu

1.10.2017

Jsem  partnerem českého plynárenského svazu jako revizní technik plynových zařízení. Nejdete mě v seznamu na stránkách www.bezpecnyplyn.cz

REVIZE PLYNU

Provozní revize plynových zařízení

 • musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978)
 • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu Severin Snooper Mini
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého je prováděna detektorem GCO 100

Přehled prováděných úkonů

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého